ความรู้ข่าวสาร

ISO คืออะไร

ISO คืออะไร                ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์กรมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้ จะใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม               ISO มีสมาชิกจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก และสมาชิกก็แบ่งเป็ ...
อ่านเพิ่มเติม