เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ซีเอสเอสวิศวกรรม และที่ปรึกษา จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ อาทิ ด้านการบริหารและจัดการองค์กร ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมโดยมุ่งเน้นในส่วนของการตรวจสอบและรับรอง การจัดการด้านพลังงาน การปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบบริหารคุณภาพ

ที่อยู่บริษัท

ติดต่อ : ดร. สมหมาย ใจภักดี
บริษัท ซีเอสเอส วิศวกรรมและที่ปรึกษา จำกัด
519/593 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 062-559-9287, 093-565-2299
โทรศัพท์ : 0-2001-9536
โทรสาร : 0-2003-38459
E-mail : sommaiyj@gmail.com, sommaiyjcssengineering@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cssengineering.co.th

ประกาศแจ้ง ณ วันที่ 26/10/62 ยกเลิก การใช้งาน E-mail:  cssengineering@outlook.com