ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler) ตรวจรับรองระบบทำความเย็น

ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงภายหลังจากการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อความแข็งแรงของหม้อไอน้ำ

ขอบข่ายงาน

  • ตรวจสอบ/รับรองตัวหม้อน้ำ สภาพอุปกรณ์ของหม้อน้ำ อาทิ ลิ้นนิรภัย ระบบความดัน ระบบน้ำ ระบบการจ่ายไอน้ำ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบการเผาไหม้ ปลั๊กหลอมละลาย ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ ตลอดจนรายละเอียดที่บกพร่องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
  • บริการซ่อมบำรุง ล้างภายในหม้อไอน้ำ
    บริการล้างขี้ตะกรัน หินปูน ใน Boiler ด้วยเคมี ในระบบหล่อเย็นด้วยเคมี โดยความควบคุมของวิศวกรเครื่องกล (สามัญ) และช่างผู้ชำนาญการ

ตรวจรับรองระบบทำความเย็น

ตรวจรับรองระบบทำความเย็น
บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ระบบทำความเย็น ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง โดยวิศวกรเครื่องกล (สามัญ) ผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม