บริการงานตรวจสอบและรับรองของระบบไฟฟ้าประจำปี 2562บริษัท แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด-2