ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริการตรวจระบบไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ตรงในการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงงาน (PM) ตามหลักมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายกำหนด ใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบ ติดตั้ง ที่ทันสมัย จึงทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ขอบข่ายงาน

  • ตรวจรับรองไฟฟ้า/PM ระบบไฟฟ้าประจำปี
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)
  • ตรวจสอบตู้ MDB ตู้ไฟฟ้าย่อย (Main Distribution Board)
  • ระบบสายล่อฟ้า สายกราวด์
  • การเดินสายไฟทุกชนิด
  • ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ