การตรวจสอบความปลอดภัย ประจำปี 2562การบริการค่าตรวจสอบ.รอกยก บริษัท แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด